РЕГИСТАР ОДОБРЕЊА И ИНСПЕКЦИЈСКИХ ПОСТУПАКА И ПРЕДМЕТА КОНТРОЛЕ

Регистрациони број одобрења
978

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ АКАТА ФОНДА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ

Сврха одобрења
Улагања у смислу члана 136. и 137. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Финансијско посредовање, осим осигурања и пензијских фондова

Грана:
- Остало финансијско посредовање
Шифра:
J 65.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (РС 92/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Одлука о измјени односно допуни статута и проспекта
- Измијењен статут и проспект
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења
Док важе измјене и допуне тих аката

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Влада Републике Српске - Министарство за економске односе и регионалну сарадњу - сва права задржана.
[верзија за штампу - вријеме генерисања: 14.12.2018 год. 01:00:00]