Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Питања и одговори

ПИТАЊА ПОСТАВЉЕНА ПРЕКО ОПЦИЈЕ ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

мај 2017. Питање: Које услове је потребно испунити за обављање интернет трговине?

Одговор Министарства трговине и туризма

април 2017. Питање: Које  услове је потребно испунити за обављање услуга вешераја?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства 

март 2017. Питање:  Да  ли је могуће регистровати палачинкарницу као занатску радњу?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

фебруар 2017. Питање: Гдје  могу наћи потребну документацију, прописе и финансијске обавезе у вези са уличном продајом сладоледа?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

децембар 2016. Питање: Да  ли је могуће основати ДОО, а не бити стално запослен ни у основаном друштву нити ван њега?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

децембар 2016. Питање: Да  ли ДОО (инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање) може да обавља дјелатност из стамбеног простора (стана)? 

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

септембар 2016. Питање:  Да ли пензионер старосне пензије може да обавља допунску дјелатност на четири сата, које су обавезе по основу уплате доприноса и колика је такса за такав облик регистрације?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јул 2016. Питање: Да ли наставник информатике запослен у основној школи с непуним фондом часова, може да оснује додатну или допунску предузетничку дјелатност програмирања?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства 

јун 2016. Питање:  Да  ли физичко лице које је регистровало допунску дјелатност мора себе пријавити на пензионе фондове, односно доставити Пореској управи образац ПД3100?

Одговор Пореске управе 

фебруар 2016. Питање:  Као  самостални предузетник не могу да извозим своје производе, те морам да оснујем ДОО. Да ли могу наставити пословати као предузетник и бити директор у новом привредном друштву?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства 

децембар 2015. Питање:  Да ли је неопходно регистровати друштво са ограниченом одговорношћу за обављање дјелатности такси службе?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

новембар 2015. Питање:  Да ли привредно друштво које се бави пружањем услуга превоза робе у друмском саобраћају мора имати употребну дозволу за сједиште у смислу члана 5. Закона о трговини или је у смислу просторија, довољно само да испуњава члан 52. Правилника о минимално-техничким условима у погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности?

Одговор Министарства трговине и туризма

октобар 2015. Питање: Да ли је приликом редовног годишњег прегледа комерцијалних вага (вага за ауто цистерне) неопходно увјерење о верификацији мјерила?

Одговор Републичког завода за стандардизацију и метрологију

септембар 2015. Питање: Да ли се у једном пословном простору могу регистровати сједишта два друштва са ограниченом одговорношћу?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

септембар 2014. Питање: Која рачуноводствена евиденција пословне јединице је обавезна, односно које су обавезе пословне јединице по основу комуналне таксе, републичке таксе и пореза на добит?

Одговор Министарства финансија

септембар 2014. Питање: Да ли као физичко лице, могу поднијети захтјев за обављање превозничке дјелатности, иако не посједујем средство за рад, односно теретно моторно возило, које намјеравам набавити након регистрације дјелатности, односно платити преко жиро рачуна, а затим комплетирати документацију и тражити од општинског органа рјешење о обављању дјелатности? Могу ли у том припремном периоду отворити жиро рачун и добити ЈИБ, односно наступати као правно лице и да ли се могу позвати на члан 23. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности? 

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

септембар 2014. Питање: Да ли се у Републици Српској може обављати дјелатност посредовања између добављача и купаца?

Одговор Министарства трговине и туризма

септембар 2014. Питање: Да ли и под којим условима дипломирани дефектолог-логопед, може обављати дјелатност приватно и пружати услуге као приватни логопед?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите

август 2014. Питање: Да ли фирма из Србије, која је регистрована и има све дозволе у Србији и која жели да учествује на јавним тендерима из електроенергетике у Републици Српској и изводи електро радове, мора да има дозволе органа Републике Српске или јој се признају дозволе органа Републике Србије?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

август 2014. Питање: Да ли постоји могућност продаје фирме (доо) другој фирми (доо) без накнаде и на који начин се може извести?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јул 2014. Питање: Шта је потребно урадити да би фирма која има регистровану велепродају, увела у своје пословање и малопродају? Да ли се постојећа фискална каса за велепродају, може користити и за малопродају?

Одговор Министарства трговине и туризма

април 2014. Питање: Да ли је за обављање трговине у транзиту потребно посебно одобрење и да ли је за робу у транзиту неопходно сачинити калкулацију цијена?

Одговор Министарства трговине и туризма

март 2014. Питање: Да ли доо може да постоји и обавља дјелатност без запослених радника, односно само са директором који је ангажован волонтерски и да ли се доо може ставити у фазу мировања, односно привремено зауставити пословање?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства 

март 2014. Питање: Како одјавити самосталну угоститељску радњу након смрти?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

фебруар 2014. Питање: С обзиром на то да предузетник може да обавља предузетничку дјелатност ако му правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања дјелатности, ко је надлежан орган за издавање овог документа и на који начин се исти прибавља?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства 

фебруар 2014. Питање: Да ли предузетник може да региструје више од два моторна возила за обављање јавног превоза ствари?

Одговор Министарства саобраћаја и веза 

фебруар 2014. Питање: Да ли је предузећу које нема регистровану малопродају и сав промет обавља са правним лицима и исти региструје преко велепродајне фискалне касе, дозвољена продаја физичком лицу уз издавање велепродајног фискалног и штампаног рачуна?

Одговор Министарства трговине и туризма

фебруар 2014. Питање: Да ли правно лице које у свом власништву има теретна возила укупне масе до 3500 кг и која служе за доставу властитих производа има обавезу посједовања лиценце и да ли је потребно да се за наведена возила попуњава путни налог?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

децембар 2013. Питање: Да ли је потребно водити трговачку књигу у велепродаји?

Одговор Министарства трговине и туризма

децембар 2013. Питање: Којим прописима је регулисано пословање пољопривредне апотеке?

Одговор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

новембар 2013. Питање: Молим да објасните начин пререгистрације СП у ДОО. Да ли се могу користити исте фискалне касе?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства и Министарства финансија

новембар 2013. Питање: Да ли самостални предузетник може да има отворен девизни рачун и која документација је потребна за отварање девизног рачуна?

Одговор Министарства финансија

новембар 2013. Питање: Плаћа ли се порез по одбитку ако је акционар страно правно лице? Плаћа ли се порез на камате од државних хартија од вриједности? Плаћа ли се порез по одбитку ако је акционар физичко лице нерезидент?

Одговор Пореске управе Републике Српске

новембар 2013. Питање: Које услове треба да испуни приватни вртић на енглеском језику да би стекао лиценцу?

Одговор Министарства просвјете и културе

новембар 2013. Питање: Да ли је самосталном предузетнику потребан књиговођа или тај посао може сам да обавља?

Одговор Министарства финансија

октобар 2013. Питање: Колики су порези и обавезе за фирму која би имала једног запосленог радника и обрт од 50 000 до 100 000 евра мјесечно? Да ли страни држављанин може да обавља функцију директора, а да не буде пријављен?

Одговор Пореске управе Републике Српске

септембар 2013. Питање: Да ли је законом омогућено отварање залагаонице у Републици Српској?

Одговор Министарства финансија

септембар 2013. Питање: Да ли су у једнаком износу прописане стопа пореза и доприноса на плату и стопа пореза и доприноса на топли оброк и регрес?

Одговор Пореске управе Републике Српске

септембар 2013. Питање: Да ли предузетник може да обавља све дјелатности обухваћене једним разредом, према Уредби о класификацији дјелатности Републике Српске?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јул 2013. Питање: Ко је надлежан за контролу рада занатлија и њихових услуга?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јул 2013. Питање: Да ли предузетник који обавља мјењачке послове, може да региструје још једну предузетничку радњу?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јул 2013. Питање: Да ли послодавац може да одјави обвезника доприноса, уколико није уплатио допринос за радника?

Одговор Пореске управе Републике Српске

јун 2013. Питање: Да ли је у Републици Српској могуће претварање дуга/потраживања у удио?

Одговор Министарства финансија

јун 2013. Питање: Које услове је потребно испунити да би се регистровала СУР?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства и Министарства трговине и туризма

мај 2013. Питање: Да ли су за пружање услуга web дизајна и програмирања потребни пословни простор и фискална каса?

Одговор Министaрства индустрије, енергетике и рударства и Министарства финансија

мај 2013. Питање: Које критеријуме треба да испуни објекат да би вршио функцију бензинске пумпе?

Одговор Министарства трговине и туризма

април 2013. Питање: Да ли је потребно, прије оснивања предузетничке радње - аутоотпад и аутомеханичарска радња, претходно прибавити еколошку дозволу?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

фебруар 2013. Питање: Да ли је за изградњу соларне електране и продају енергије неопходно регистровати фирму?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јануар 2013. Питање: Које услове је потребно испунити за покретање самосталне агенције за књиговодствене услуге?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства и Министарства финансија

јануар 2013. Питање: Како могу добити одобрење за јавни превоз лица - ванредни превоз као физичко лице и да ли могу возити ванредне линије ван граница Републике?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

децембар 2012. Питање: Да ли угоститељска радња која је дала објекат у подзакуп другој угоститељској радњи подлијеже плаћању пореза? Да ли подзакупопримац треба да плаћа порез на основу подзакупа (оба су предузетници)?

Одговор Пореске управе

новембар 2012. Питање: Који износ посебне републичке таксе плаћа правно лице које највећи приход остварује од трговине на мало прехрамбеним производима?

Одговор Министарства финансија

новембар 2012. Питање: Да ли особа запослена у Федерацији БиХ може основати фирму у Републици Српској? Да ли може бити само оснивач или и директор? Да ли је потребно запослити некога осим директора?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

новембар 2012. Питање: Молим да објасните поступак преласка из Д.О.О. у СТР.

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

новембар 2012. Питање: Да ли у оквиру једне предузетничке радње могу да се бавим вршењем услуга и продајом производа (трговинска и вулканизерска дјелатност)? Која дјелатност би била водећа?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

новембар 2012. Питање: Да ли предузетник као физичко лице може да региструје дјелатност његе старих и изнемоглих лица без пословног простора и под којим условима?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

новембар 2012. Питање: Да ли у Републици Српској важе личне лиценце одговорних извођача радова на објектима, стечене у Републици Србији?

Одговор Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

октобар 2012. Питање: Да ли возила која имају рјешење за властити превоз а чија је највећа допуштена маса 7.500 кг треба да посједују лиценцу за властити превоз Е категорије?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

октобар 2012. Питање: Да ли послодавац може раднику отказати уговор о раду у току боловања због дужег боловања радника које је проузроковано болешћу ван рада и због боловања изазваног повредом на радном мјесту, јер је раднику послије повређивања истекао уговор о раду на одређено вријеме?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

октобар 2012. Питање: Да ли је потребно водити трговачку књигу за продају робе у транзиту?

Министарство трговине и туризма

септембар 2012. Питање: Уколико је фирма у процесу ликвидације, да ли се сматра да запослени аутоматски добијају отказ?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

јул 2012. Питање: Да ли су оба правна лица која се спајају, дужна саставити финансијске извјештаје и презентовати са даном уписа у судски регистар статусне промјене?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јул 2012. Питање: Да ли се у једном пословном простору, који је прикључен на градску водоводну мрежу и има постављен један мјерни уређај за мјерење утрошка воде, мора накнадно одвојити и поставити уређај за мјерење утрошка санитарне воде?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

јун 2012. Питање: Коју документацију је потребно прибавити за отварање станице за технички преглед возила?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

мај 2012. Питање: Да ли се у регистрованом кафе бару, у којем се претежно услужују пића, напици и једноставна јела трећим лицима, може организовати припрема топлог оброка за запослене раднике, уз коришћење пореског ослобађања од плаћања пореза на доходак грађана по Закону о порезу на доходак?

Одговор Пореске управе

април 2012. Питање: Ко може да отвори ауто-школу и да ли инструктор може да ради у својству допунског занимања?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

март 2012. Питање: Да ли као самостални предузетник, који дјелатност обавља као допунско занимање, морам запослити радника?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

фебруар 2012. Питање: Које услове је потребно испунити за отварање агенције за продају некретнина?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

фебруар 2012. Питање: Да ли је инвеститор дужан да, у поступку прибављања одобрења за градњу стамбеног објекта, претходно прибави санитарне сагласности на локацију и пројекат?

Одговор Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

фебруар 2012. Питање: Да ли се крше прописе и подлијеже инспекцијском кажњавању ако се на фискалном рачуну не уписује износ попуста који се одобрава пензионерима на одређену врсту робе?

Одговор Пореске управе

јануар 2012. Питање: Може ли се накнадно прибавити записник о исколчењу објекта?

Одговор Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

јануар 2012. Питање: На који начин се одлаже шљака настала у процесу претапања отпадног алуминијума?

Одговор Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

јануар 2012. Питање: Да ли издавалац одобрења може да не изда рјешење о трајној одјави радње, ако радња није измирила обавезе према општини (комуналне и друге таксе и др.), односно да ли је издавалац рјешења дужан провјеравати измиреност обавеза?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јануар 2012. Питање: Које услове је потребно испунити за регистровање агенције за посредовање у запошљавању?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

јануар 2012. Питање: Да ли особа са завршеним Филозофским факултетом, Одсјек за педагогију, може да ради неке друге послове у школи, на примјер да предаје дјеци до IV разреда, или неки други посао?

Одговор Министарства просвјете и културе

децембар 2011. Питање: Да ли физичко лице, које има регистровану дјелатност јавног превоза лица, односно ствари, може регистровати дјелатност превоза за властите потребе у оквиру пољопривредне дјелатности, као регистровани носилац породичног пољопривредног газдинства?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

новембар 2011. Питање: Да ли је нивелација цијена допуштена испод набавне вриједности робе, те да ли се роба нивелисана тако, може продавати по цијени нижој од набавне и под којим условима?

Одговор Министарства трговине и туризма

новембар 2011. Питање: Да ли трошкови рекламе и пропаганде које произвођач има по фактурама дистрибутера, преко којег предузеће врши продају својих производа, улазе у признате расходе приликом израде пореског биланса?

Одговор Пореске управе

септембар 2011. Питање: Да ли се на пољопривредном земљишту у државној својини које је издато под закуп, могу градити чврсти објекти за потребе сточарске производње?

Одговор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одговор Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

септембар 2011. Питање: Који документи су потребни за затварање фирме, коме се подносе и колики је износ таксе?

Одговор Пореске управе Републике Српске

септембар 2011. Питање: Колики је износ најниже плате у Републици Српској за инжињера и да ли послодавац има право да не исплаћује регрес и топли оброк?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

август 2011. Питање: Да ли су послодавци обавезни да накнадно обезбиједе рјешење о испуњености услова из области заштите и здравља на раду, с обзиром да су радили прије доношења Правилника о условима и поступку утврђивања испуњености услова из области заштите и здравља на раду 2008. године, или ову обавезу имају само послодавци који тек почињу са обављањем дјелатности?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

август 2011. Питање: Гдје могу сазнати како се води евиденција о управљању неопасним отпадом у Републици Српској?

Одговор Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију: На основу члана 18. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", бр. 53/02 и 65/08), произвођачи отпада и одговорна лица постројења за управљање отпадом дужни су спроводити програм контроле, мониторинга и водити евиденцију о условима датим у дозволи и осталим релевантним подацима и једном годишње поднијети извјештај надлежном органу за заштиту животне средине. Форма извјештаја није дефинисана прописом.

август 2011. Питање: Које установе у Републици Српској посједују лиценцу за израду елабората ради добијања еколошке дозволе?

Одговор Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

јул 2011. Питање: Да ли угоститељски објекат, кафе посластичарница може имати кухињу или простор за припремање посластица са одговарајућим термичким блоком на другој локацији одвојено од услужног дијела (просторије за услуживање гостију и точионице с расхладним витринама за сладолед и посластице)? Да ли посластичарница може склопити уговор с другим произвођачем колача за продају колача? Да ли се у угоститељским објектима могу послуживати пића у лименкама, јер је сходно Закону о угоститељству ("Службени гласник Републике Српске", број 15/10) у марту ове године почела с примјеном забрана услуживања пића у ПЕТ амбалажи, а члан 27. став 1. тачка и) поменутог закона обавезује угоститеља да врши услуживање пића искључиво у стакленој амбалажи, чиме се искључује могућност коришћења ПЕТ амбалаже? Да ли под ту забрану спада и услуживање пића у лименкама?

Одговор Министарства трговине и туризма

јул 2011. Питање: Које услове је потребно испунити да би се основала rent-a-car агенција (која документација је потребна, да ли је потребан одређени број возила, да ли је потребан паркинг и слично)?

Одговор Министарства трговине и туризма

мај 2011. Питање: Која лиценца је потребна за вршење услуга у шумарству, а односи се на биолошку рекултивацију (садња и одржавање садница)?

Одговор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

мај 2011. Питање: Да ли правилник о раду и правилник о дисциплинској и материјалној одговорности у предузећу представљају службену тајну и да ли је потребна дозвола да се ови документи објаве на интернет страници?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

април 2011. Питање: Да ли постоји период прилагођавања за увођење система дигиталних тахографа, односно рок за испуњавање свих услова? До када радионице за баждарење тахографа могу радити са старим рјешењем?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

март 2011. Питање: Каква је процедура за отварање производне фирме у Републици Српској од стране страних улагача и колики је износ трошкова?

Одговор Министарства за економске односе и регионалну сарадњу

фебруар 2011. Питање: Може ли се запослени одрећи права на отпремнину и да ли у Републици Српској постоји закон о забрани мобинга?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

јануар 2011. Питање: Да ли постоји легалан начин да држављанин Хрватске, који има боравиште на територији Босне и Херцеговине, ради на територији Босне и Херцеговине без посједовања радне дозволе?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

децембар 2010. Питање: Које су процедуре и потребне дозволе за отварање социјалне установе за стара лица, када је оснивач удружење грађана?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите

децембар 2010. Питање: Да ли је потребна сагласност етажне заједнице стамбене зграде приликом отварања томболе у пословном простору у стамбеној згради и да ли је могуће отворити томболу у близини основне школе?

Одговор Републичке управе за игре на срећу

новембар 2010. Питање: Да ли директор акционарског друштва може да оснује предузетничку радњу?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

новембар 2010. Питање: Основао сам књиговодствену агенцију као допунску дјелатност. Да ли морам имати запосленог радника?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

октобар 2010. Питање: Да ли је валидна диплома стечена на Високој школи за предузетништво и бизнис Приједор?

Одговор Министарства просвјете и културе

август 2010. Питање: Које организације у Републици Српској имају лиценцу за вршење процјене ризика у радној средини и радном мјесту?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

aвгуст 2010. Питање: Да ли постоји универзални образац за вођење дневног промета код томболе затвореног типа?

Одговор Републичке управе за игре на срећу

јул 2010. Питање: Какве мјере се предузимају против послодаваца који не испуњавају своје обавезе према раднику, односно породиљи?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

јун 2010. Питање: На који начин се обрачунавају порези и доприноси на доходак радника који живи у Федерацији БиХ а ради у Републици Српској, и жели здравствено осигурање у Федерацији БиХ?

Одговор Министарства финансија

Одговор Пореске управе

април 2010. Питање: Да ли општине (градови) имају законско право да наплаћују накнаду за коришћење грађевинског земљишта (ренту) за новоизграђене стамбене објекте, који су у приватном власништву, ако је грађевинска рента плаћена приликом изградње објекта?

Одговор Административне службе Града Бања Лука

Одговор Општине Градишка

април 2010. Питање: Да ли на ђачке екскурзије могу ићи родитељи?

Одговор Министарства просвјете и културе

март 2010. Питање: Да ли предузеће смије обуставити исплату топлог оброка и ноћног рада из накнаде плате за вријеме кориштења годишњег одмора и којим је актом то регулисано?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

март 2010. Питање: Које куће у Републици Српској имају рјешење о испуњености услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите: Рјешење Министарства здравља и социјалне заштите РС за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације имају сљедећа правна лица (предузећа): Д.о.о. Санитација, Бијељина, ул. Тиршова бр. 9, Предузеће за производњу, трговину и услуге "САНИТАРАЦ" д.о.о. Власеница, ул. Табхана бб, Д.о.о. за еколошко-санитарну заштиту "Санитација" Зворник, Каракајско поље, "ЕКО-МЕDIC" д.о.о. Сарајево, Подружница Источно Сарајево, Источно Ново Сарајево, ул. Васиља Грџића бр. 155, Д.о.о. за производњу, услуге, трговину и санитарно-еколошку заштиту "ЕКО-BEL", ул. Цара Душана бр. 84 и Предузеће за производњу и промет д.о.о. "ЛД" Бијељина, ул. Душана Барањина бр. 1. Послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације могу вршити и домови здравља који имају рјешење овог министарства о испуњавању прописаних услова.

фебруар 2010. Питање: Да ли се приликом регистрације угоститељског објекта, подносилац захтјева одмах опредјељује за тип објекта (према Правилнику о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката)? 

Одговор Министарства трговине и туризма

фебруар 2010. Питање: Да ли општина може да оснује јавну установу, која у шифри дјелатности има дјелатност 55.300 Ресторан, односно 55.403 Кафе бар?

Одговор Министарства управе и локалне самоуправе

фебруар 2010. Питање: Да ли се за тржишног инспектора може именовати лице са завршеним Филозофским факултетом, смјер Историја?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

фебруар 2010. Питање: Које лиценце може да добије дипломирани инжењер саобраћаја?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

јануар 2010. Питање: Како и на који начин комунална полиција или полиција може да утврди и напише казнену пријаву на прегласну музику, ако не посједује справу којом се мјери јачина звука?   

Одговор Одјељења комуналне полиције

јануар 2010. Питање: Може ли пензионисанa особа посједовати радњу као допунско занимање?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

јануар 2010. Питање: Може ли се регистровати аутомобил годиште 2002. и старији (односно старији од седам година)?

Одговор Министарства унутрашњих послова

децембар 2009. Питање: Да ли војни пензионери (СОВО) Србија могу да раде на неодређено вријеме у јавним предузећима РС, те да ли могу бити чланови надзорних одбора истих?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

новембар 2009. Питање: Који млијечни производи подлијежу маржи од 8%? Да ли ту спадају нпр. воћни јогурти, чоколадно млијеко и слично?

Одговор Министарства трговине и туризма

новембар 2009.  Питање: Коју документацију је потребно доставити приликом регистровања фиторегулатора у воћарству и повртларству?

Одговор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

септембар 2009.  Питање: Да ли се члан 6. Закона о превозу у друмском саобраћају примјењује на регистрацију дјелатности превоза лица, односно ствари за властите потребе у оквиру регистроване дјелатности?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

јул 2009.  Питање: Да ли општина има право да одређује цијену приградског превоза путника?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

јул 2009.  Питање: Ко сноси пореске обавезе по основу личног дохотка исплаћеног дијелом преко рачуна, а дијелом у готовини?

Одговор Пореске управе Републике Српске

јун 2009.  Питање: Како се врши евидентирање поврата готових производа и раздужење залиха?

Одговор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

јун 2009.  Питање: Да ли је довољно да лице, приликом регистрације возила за сопствене потребе, као доказ о обављању дјелатности, достави потврду да је носилац породичног пољопривредног газдинства?

Одговор Министарства унутрашњих послова

мај 2009.  Питање: Које пословне књиге треба да води СУР кафе бар, ако није пдв обвезник?

Одговор Пореске управе Републике Српске

мај 2009.  Питање: Да ли у потврди из казнене евиденције улази податак о условној осуди која је брисана?

Одговор Министарства унутрашњих послова

мај 2009.  Питање: Може ли самостална занатска радња понудити нови производ на тржишту и како га може регистровати као нови домаћи производ? Производ је у категорији електронско-машинских уређаја.

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

мај 2009.  Питање: Да ли је мастер (титула стечена на државном факултету у Србији) исто што и магистар у Републици Српској - Босни и Херцеговини?

Одговор Министарства просвјете и културе

април 2009.  Питање: Да ли се могу продавати бочна стакла за аутобусе, без хомологације и која инспекција је надлежна по овом питању?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

април 2009.  Питање: Гдје се може наћи стручни попис дјелатности који се користи у Републици Српској?

Одговор: У Службеном гласнику Републике Српске, број 113 од 27.12.2004. године, објављен је Закон о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања.

април 2009.  Питање: Зашто инспекцијски органи, по захтјеву о престанку рада предузећа, не изврше увид у дуговања предузећа, не само по основу такса и пдв-а, него и дуговања према добављачима?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

март 2009.  Питање: Који производи се сматрају предметима опште употребе? Да ли козметички производи спадају у предмете опште употребе?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите

март 2009.  Питање: У чијој је надлежности издавање пловидбених дозвола за међународну пловидбу и којим законским прописима је регулисано исто, будући да Закон о унутрашњој пловидби регулише пловидбу унутар Републике Српске?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

март 2009.  Питање: Који инспекторат даје сагласност на план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца у смислу одредбе члана 46. став 1. и 2. Закона о заштити од пожара - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/09)?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

март 2009.  Питање: Које квалификације су потребне за предавање теоријске наставе у ауто-школи и која институција издаје лиценцу?

Одговор Министарства просвјете и културе

март 2009.  Питање: Које санкције су предвиђене за вишегодишњи рад аутоклава без употребне дозволе?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

март 2009.  Питање: Које увјерење треба да посједује фирма да би била кадровски оспособљена за обављање дјелатности: периодични прегледи, испитивање и контрола покретних посуда под притиском?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

март 2009.  Питање: На основу којег закона се доноси Правилник о дневној количини и улову риба на посебним ревирима?

Одговор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

март 2009.  Питање: Која је процедура за подношење захтјева и колико се временски чека дозвола од Министарства саобраћаја и веза за отварање VAS SMS сервиса?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

фебруар 2009.  Питање: Како је регулисана продаја биодизел горива на бензинским пумпама у Републици Српској и које је услове потребно испунити у погледу производње и дистрибуције биодизел горива?

Одговор Министарства трговине и туризма

фебруар 2009.  Питање: Да ли је дозвољена цесија потраживања између привредника из Босне и Херцеговине и иностраних предузећа, и да ли се привредних из Босне и Херцеговине мора обратити одређеном министарству за добијање таквог одобрења?

Одговор Министарства финансија

фебруар 2009.  Питање: Како то да просвјетна инспекција дозвољава да у Приједору у неколико школа на радном мјесту директора раде особе које су навршиле 40 година радног стажа? Примјер: директор Медицинске школе, директор вртића, директор Основне школе у Љубији, директор Основне школе у Трнопољу.

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

фебруар 2009.  Питање: Да ли је Виша пословна школа у Приједору регистрована у Министарству просвјете и културе Републике Српске, односно да ли има дозволу за рад и да ли су дипломе стечене на том факултету валидне и признате од стране Републике Српске?

Одговор Министарства просвјете и културе

фебруар 2009.  Питање: Које стручне организације на подручју града Бања Лука су овлашћене да врше обуку за руковање ватреним оружјем и да издају пратеће увјерење о обучености за руковање истим, у циљу подношења захтјева за одобрење за набављање оружја?

Одговор Министарства унутрашњих послова

фебруар 2009.  Питање: Коју документацију треба да посједују возачи а коју возила (која су у власништву предузећа које се бави дистрибуцијом робе), с обзиром на то да су возила носивости 650-5400 кг и саобраћају и у Федерацији Босне и Херцеговине? Да ли је потребно да комерцијалисти који не превозе робу, а возе DOBLLO-E имају положен државни испит?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

јануар 2009.  Питање: Да ли је дежурни тржишни инспектор обавезан изаћи на терен и утврдити чињенице, ако га позовемо због рада лица која немају одобрење за вршење одговарајућих услуга?

Одговор: Републичка управа за инспекцијске послове нема дежурног тржишног инспектора (нити постоји прописана обавеза да га има) осим дежурног помоћника директора - главног инспектора једне од дванаест републичких инспекција у саставу Републичке управе за инспекцијске послове, који послове дежурства обавља за вријеме нерадних дана у периоду од 08.00 до 16.00 часова. За вријеме таквог дежурства правило је да се одмах у разматрање и поступање узимају оне представке и иницијативе које имају хитан карактер (непосредна опасност по живот и здравље људи и животиња или имовину веће вриједности и када је то у јавном интересу), док се оне представке и иницијативе које немају такав карактер обавезно узимају у обзир приликом даљег планирања редовних и ванредних инспекцијских контрола.

јануар 2009.  Питање: Да ли је Територијална ватрогасна јединица Добој, која је основана Одлуком Скупштине општине Добој као посебна општинска организација и која се у потпуности финансира из општинског буџета, у обавези имати фискалну касу будући да остварује и дио властитих прихода које наплати од физичких и правних лица вршећи своју превентивну дјелатност преко свог властитог сервиса?

Одговор Министарства финансија

јануар 2009.  Питање: На који начин се може регистровати дјечија играоница и под којом шифром? Није ријеч о вртићу, играоници с рачунарима нити о угоститељском објекту, него искључиво о објекту за играње дјеце.

Одговор Министарства просвјете и културе

децембар 2008.  Питање: Да ли је дозвољено особи која је пензионисана по основу година стажа (бенефицирани стаж) да поново заснује радни однос у органима локалне управе, под којим условима и на основу којих позитивних прописа?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

септембар 2008.  Питање: Да ли је Висока школа за услужни бизнис на Сокоцу регистрована у Министарству просвјете и културе Републике Српске, односно да ли су дипломе стечене на том факултету валидне и признате од стране Републике Српске?

Одговор Министарства просвјете и културе

август 2008.  Питање: На који начин се може отворити подручна амбуланта у руралној средини на територији општине Вишеград?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите

август 2008.  Питање: Да ли је општински здравствено-санитарни инспектор надлежан за издавање санитарне сагласности за изградњу објекта за пуњење боца ТНГ?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите

јули 2008.  Питање: Да ли се у општини Модрича може спровести пројекат брзе регистрације (за 1 дан) занатско-предузетничке дјелатности?

Одговор: Министарство за економске односе и координацију је у сарадњи са USAID/SPIRA покренуло иницијативу за реализацију наведеног пилот пројекта у општини Модрича и граду Источно Сарајево. У току су припремне активности у вези с реализацијом овог пројекта.

јули 2008.  Питање Мјесне заједнице Модрича: Како ући у пројекат бесплатне обуке становништва за рад на рачунару који финансира Влада Републике Српске?

Одговор Бироа за односе са јавношћу

јули 2008.  Питање: Да ли се у општини Модрича може спровести пројекат брзе регистрације (за 1 дан) занатско-предузетничке дјелатности?

Одговор: Министарство за економске односе и координацију је у сарадњи са USAID/SPIRA покренуло иницијативу за реализацију наведеног пилот-пројекта у општини Модрича и граду Источно Сарајево. У току су припремне активности у вези с реализацијом овог пројекта.

јуни 2008.  Питање: Који су услови за оснивање вртића за дјецу?

Одговор Министарства просвјете и културе

април 2008.  Питање: Да ли су привредни субјекти у Републици Српској обавезни плаћати чланарину Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине?

Одговор Привредне коморе Републике Српске