Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Почетна

Добродошли !

 

РЕГИСТАР чини материјална и електронска база података свих одобрења и инспекцијских поступака и предмета контроле које издају и спроводе овлаштени органи Републике Српске.

 

Одобрења - обухватају све дозволе, лиценце, сагласности, потврде, увјерења, овлаштења, регистрације за било коју привредну дјелатност.

Пословне дозволе - подразумијевају одобрења потребна за покретање и обављање пословних дјелатности у Републици Српској.

Инспекцијски поступци и предмети контроле  - обухватају све активности и радње које спроводе  контролни органи Републике Српске, а укључују поступак прикупљања података и контролу, као и  сваки појединачан предмет контроле.

 

Овлаштени орган обавезан је да пријави сва одобрења која издаје у оквиру своје надлежности у сврху њиховог објављивања у Регистру путем Обрасца 1.

Овлаштени контролни орган дужан је да пријави све инспекцијске поступке и предмете контроле из своје надлежности ради њиховог објављивања у Регистру путем Обрасца 2.

 

Циљ Регистра је да се јавно и транспарентно на једном мјесту, на интернет страници објаве основни подаци о свим одобрењима и инспекцијским поступцима и предметима контроле, подаци о свим законским и подзаконским прописима који их прописују, као и сва одобрења потребна ради обављања одређених привредних дјелатности.

 

 

ОБРАЗАЦ о критеријумима контроле и процјени нових формалности које се уводе прописима а оптерећују пословање привредних субјеката

 

 

Презентација - Реформа пословног окружења

 

 

Презентација - Поједностављење процедура пословања у Републици Српској

 

Приједлог административних процедура за поједностављење

 

 

Интернет страница Регистра садржи опцију Поставите питање коју могу користити сва заинтересована лица за слање директних питања, коментара и приједлога, као и давања иницијатива овлаштеним органима, а односе се на:

·  покретање пословања,

·  обављање привредних дјелатности,

·  тражење мишљења и тумачења прописа од овлаштених органа,

·  изношење проблема са којим се пословна заједница сусреће у свом раду,

   те предлагање мјера за њихово отклањање,

·  изношење узрока насталог проблема и одговорности овлаштених органа,

   те давање приједлога ради покретања иницијатива за промјену прописа

   за које сматрају да непотребно оптерећују и успоравају пословање у Републици Српској

·  давање сугестија и приједлога који се тичу унапређивања Регистра.

 

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је обавезно да примљена питања преко опције за слање директних питања са интернет странице Регистра прослиједи овлаштеним органима на разматрање и давање одговора. Овлаштени орган је обавезан да у оквиру своје надлежности одговори на постављено питање и да достави Министарству одговор у материјалној и електронској верзији у року од 8 дана од дана пријема питања. По пријему одговора на постављено питање, Министарство је дужно да достави одговор на електронску адресу са које је питање упућено.