Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Помоћ

ОДОБРЕЊА

У оквиру дијела wеб странице који се односи на поступке и одобрења налазе се двије неовисне компоненте које омогућавају приступ информацијама похрањеним у бази података, а које се односе на овај сегмент Регистра поступака и одобрења и инспекцијских мјера и предмета контроле. Сегмент Поступци и одобрења односи се искључиво на поступке и одобрења која у овом тренутку имају статус активан.


Претрага

Претрага поступака и одобрења подразумијева три различита начина претраживања конципирана тако да посјетиоцу омогуће максималну ефикасност у смислу доступности траженог поступка и одобрења.

Први начин за претраживање подразумијева изборнике који су међусобно повезани. То практично значи да се садржај изборника динамички пуни у зависности од стања претходног изборника. Добар примјер који конкретно приказује описану повезаност изборника су изборници Назив институције и Закон. У изборнику Закон налазе се сви закони док се не изабере нека институција. Након избора институције, у изборнику Закон смањује се број закона и то на оне који се искључиво односе на изабрану институцију.

Претраживање поступака и одобрења се може вршити на три начина:

Претраживање по изборницима
Претраживање по изборницима обухвата три различита изборника (Назив институције, Закон, Подзаконски акт), који се произвољно могу комбинирати. Комбинацијом изабраних ставки појединих изборника у оквиру ове секције претраге, могуће је максимално сузити избор тражених поступака и одобрења. У исто вријеме, остављањем неког од понуђена три изборника у статусу Сви избор резултата се повећава. Резултат ове претраге је листа поступака и одобрења који одговарају изабраној комбинацији изборника.

Списак свих поступака и одобрења
Списак свих поступака и одобрења, као једна од секција претраге, омогућава посјетиоцу директан приступ појединачном поступку и одобрењу. На овај начин, посјетиоци који већ унапријед знају који одобрење их конкретно занима, брзо и једноставно могу добити увид у исти. Поступци и одобрења у оквиру ове секције поредани су по абецедном реду. Резултат ове претраге је пуни приказ изабраног поступка и одобрења.

Претраживање по ријечи или фрази
Претраживање по ријечи или фрази омогућава посјетиоцима да наводећи кључну ријеч добију листу свих поступака и одобрења која исту садрже у свом наслову. Овај начин претраге помоћи ће посјетиоцима које занимају поступци и одобрења за које отприлике знају који им је наслов. Резултат ове претраге је листа поступака и одобрења које у свом наслову садрже наведену кључну ријеч.

Списак поступака и одобрења
За разлику од претраге, Списак поступака и одобрења посјетиоцима даје информацију о свим доступним поступцима и одобрењима. Ова информација форматирана је као листа са насловима поступака и одобрења која кликом на наслов појединог поступка и одобрења даје његов пуни приказ.


 

ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСТУПЦИ И ПРЕДМЕТИ КОНТРОЛЕ

Дио wеб странице Регистра поступка и одобрења и инспекцијских поступака и одобрења који се односи на инспекцијске поступке и одобрења састоји се само од једне цјелине која обухвата три различита алата за претраживање. Сегмент Инспекцијски поступци и предмети контроле искључиво се односи на инспекцијске поступке и предмете контроле који у овом тренутку имају статус активан.

Сва три алата за претраживање подразумијевају изборнике који су међусобно повезани. То практично значи да се садржај изборника динамички пуни у зависности од стања претходног изборника. Добар примјер који конкретно приказује описану повезаност изборника су изборници Назив инспекције и Субјект контроле. У изборнику Субјект контроле налазе се сви субјекти контроле док се не изабере нека инспекција. Након избора инспекције, у изборнику Субјект контроле смањује се број субјеката контроле и то на оне који се искључиво односе на изабрану инспекцију.

Претраживање инспекцијских поступака и предмета контроле се може врштити на три начина:

Претрага 1.
Ова претрага омогућава комбинирање изборника Назив инспекције и Субјект контроле. Комбинирањем ова два изборника добива се сужена листа предмета контроле који се односе на изабране инспекцијске поступке и предмете контроле. Резултат претраге је листа наслова предмета контроле која кликом на поједини наслов води на пуни приказ изабраног предмета контроле

Претрага 2.
Претрага 2 садржи изборнике Субјект контроле и Предмет контроле. Комбинирањем ова два изборника могуће је добити директан пуни приказ појединог предмета контроле који се односи на изабране параметре. Резултат претраге, уколико су употребљена оба понуђена изборника, представља пуни приказ предмета контроле који одговара дефинираним параметрима. У случају да је употребљен само изборник субјеката контроле, резултат претраге је листа свих предмета контроле који одговарају изабраном субјекту контроле.

Претрага 3.
У оквиру ове претраге налазе се три изборника (Закон, Подзакон и Назив инспекције). Као и у претходно описаним претрагама, комбинирањем изборника сужава се резултат тражених предмета контроле. Резултат претраге је листа наслова предмета контроле који одговарају изабраним параметрима претраге. Кликом на наслов појединог предмета контроле добива се пуни преглед изабраног предмета контроле.


 

ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ

Дио Регистра који се односи на дозволе за пословање је саставни дио свих одобрења са издвојеним оним одобрењима која су потребна за почињање и обављање привредних дјелатности у Републици Српској. Овај дио се састоји од Претраге по дјелатностима и Списка свих дозвола.


Претрага по дјелатностима

Страница претраге омогућава претраживање према четири изборника, и то: подручје, потподручје, област и грана, а у складу са класификацијом дјелатности према Закону о класификацији дјелатности и регистру јединица разврставања ("Службени гласник РС", број 113/04). Избором подручја, потподручја (ако постоји), области и гране сужава се листа одобрења која су обухваћена задатим критеријумима. Резултат претраге је списак одобрења која одговарају изабраној привредној дјелатности. Одабиром конкретног одобрења долази се до странице са пуним приказом одобрења.


Списак свих дозвола

На овој страници је омогућен директан приступ свим одобрењима потребним за пословање која су поредана по абецедном реду. Избором конкретног одобрења долази се до странице са пуним подацима о том одобрењу.


 

ОПЦИЈА: ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Ова опција омогућава заинтересованима да директно постављају питања или да дају своје сугестије и коментаре, које Министарство за економске односе и координацију прослијеђује надлежној институцији на давање одговора, а потом одговор доставља на e-mail адресу са које је питање упућено. Да би послали упит потребно је да у одговарајућа поља упишете тражене податке и кликнете на пошаљи.


 

ОПЦИЈА: ПОШАЉИТЕ КОМЕНТАР

Ова опција омогућава да се преко постављеног Упитника дају коментари и оцјене о Регистру, његовој функционалности и самом изгледу, који ће се узимати у обзир при доради Регистра који се континуирано унапређује.