Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
460

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА

Сврха одобрења
Вођење матичних књига

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миљан Ербез

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-425

Имеил:  m.erbez@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о сточарству (Службени гласник Републике Српске број 44/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину вођења матичних грла и узгојних регистара (Службени гласник Републике Српске број 3/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о подносиоцу захтјева
- Подаци о стручним лицима оспособљеним за обављање ових послова
- Податак о броју грла за које ће се водити матичне књиге
- Уколико се ради о удружењу или задрузи, статут удружења и задруге потписан и овјерен од одговорног лица

Обавезна документација
- Захтјев
- Примјер матичне књиге за расу/пасмину за коју се тражи сагласност
- Копија извода из надлежног регистра о регистрацији

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.