Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
504

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА

Сврха одобрења
Испитивање квалитета производа животињског поријекла

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миљан Ербез

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-425

Имеил:  m.erbez@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о сточарству (Службени гласник Републике Српске број 44/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о подносиоцу захтјева
- Извод из надлежног регистра о регистрацији (овјерена копија)

Обавезна документација
- Захтјев
- Доказ да посједује акредитацију према норми БАС за обављање послова на које односи захтјев
- Доказ да располаже одговарајућом опремом потребном за провођење поступка за испитивање квалитета производа животињског поријекла
- Доказ да има у радном односу оспособљена лица за обављање послова на које односи захтјев
- Доказ о уплати таксе

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.