Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
491

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДОСЛАЂИВАЊУ КЉУКА И ШИРЕ

Сврха одобрења
Постизање одговарајућег степена сласти кљука и шире у годинама у којима није био довољан број сунчаних дана

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња пића

Област:
- Производња пића

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Бранкица Томаш

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-413

Имеил:  b.tomas@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о вину (Службени гласник Републике Српске број 80/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев произвођача вина за дослађивање кљука и шире
- Извјештај лабораторије овлашћене од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за ту врсту испитивања

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неодређено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одобрење се односи само за одређену производну годину.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог се може тужбом покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.