Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
632

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРАВНО ЛИЦЕ ОВЛАШЋУЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЖИЧАРА

Сврха одобрења
Овлашћивање правног лица да врши послове одржавања жичара

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о жичарама за превоз лица (Службени гласник Републике Српске број 108/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину, поступцима и врстама одржавања жичара (Службени гласник Републике Српске број 9/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- актуелни извод из судског регистра
- да имају на располагању потребне стандарде у вези с поступком контроле
- да располажу професионалним, технички и стручно оспособљеним извршиоцима
- да располажу потребном опремом и уређајима
- да посједују потребне процедуре и упутства

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
ZUP дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.