Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
631

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРАВНО ЛИЦЕ ОВЛАШЋУЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Сврха одобрења
Верификација годишњег техничког прегледа

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о жичарама за превоз лица (Службени гласник Републике Српске број 108/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- актуелни извод из судског регистра
- доказ да посједује цертификат о акредитацији
- да располаже професионалним, технички и стручно оспособљеним извршиоцима
- да обезбиједи осигурање од одговорности за евентуално причињену штету трећим лицима
- доказ да гарантује чување пословне тајне

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
ZUP дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.