Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
261

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ НА ПЛАН УСКЛАЂИВАЊА И ПЛАН ПРЕОБЛИКОВАЊА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

Сврха одобрења
Одобрење плана усклађивања и плана преобликовања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-362

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)
Правилник о преобликовању затвореног инвестиционог фонда (Службени гласник Републике Српске број 108/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
Уз захтјев за давање одобрења на план усклађивања и план преобликовања доставља се:
- записник с главне скупштине из члана 3. став 2. Правилника, који садржи дневни ред, резултате гласања по појединим тачкама дневног реда, назнаку тока и начина гласања, сачињен од стране нотара
- одлука о усвајању плана усклађивања
- усвојени план усклађивања
- одлука о усвајању плана преобликовања
- усвојени план преобликовања затвореног инвестиционог фонда
- измјене и допуне проспекта затвореног инвестиционог фонда
- измјене и допуне статута затвореног инвестиционог фонда
- друга документација на захтјев Комисије

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
члан 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.