Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
521

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И КАДРА ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ ПОДРШКЕ - СИГУРНА КУЋА

Сврха одобрења
Реализација посебне мјере подршке којом се обезбјеђује сигуран смјештај и помоћ жртвама насиља у породици, коју може реализовати правно лице.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности организација на бази учлањења

Област:
- Дјелатности осталих организација на бази учлањења

Грана:
- Дјелатности осталих организација на бази учлањења, д.н.
Шифра:
S 94.9.94.99

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство породице, омладине и спорта

Контакт особа:  Дејан Ерешић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-332

Имеил:  d.eresic@mpos.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити од насиља у породици (Службени гласник Републике Српске бр. 102/12, 108/13 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о стандардима за реализацију сигурне куће (Службени гласник Републике Српске број 25/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Јединствени стандарди сигурних кућа утврђују се на основу грађевинско-техничких, просторних, материјалних, кадровских и безбједносних критеријума, који морају бити испуњени да би се омогућило спровођење посебне мјере подршке у сигурним кућама на читавом подручју Републике Српске а који су прописани Правилником о стандардима за реализацију сигурне куће.

Обавезна документација
- Захтјев за утврђивање испуњености стандарда у погледу простора, опреме и кадра за реализацију посебне мјере подршке - сигурна кућа

Накнада у КМ
Нема накнаде.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Министарство по службеној дужности води рачуна о испуњености стандарда у погледу простора, опреме и кадра. Рјешење подлијеже ревизији сваке двије године.

Разлози за престанак важења одобрења
На основу рјешења о одузимању одобрења за рад и на основу одлуке о престанку рада правног лица које реализује сигурну кућу.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.