Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
051

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРОВЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ПУТА

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
Шифра:
M 71.1.71.12

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за безбједност саобраћаја

Контакт особа:  Миленко Џевер

Адреса:  Змај Јове Јовановића 18, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/220-330

Имеил:  m.dzever@absrs.org

Закон(и)

Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и начину ревизије и провјере безбједности саобраћаја, условима и начину лиценцирања ревизора и провјеривача (Службени гласник Републике Српске, број 72/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Рјешење о упису у судски регистар
- Лиценце за послове пројектовања - којом се може доказати да наведено правно лице има дуже од три године искуства на пословима пројектовања
- Уговор о раду или ангажовању најмање три физичка лица која посједују лиценцу провјеривача

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Истовјетни као и код подношења захтјева

Разлози за престанак важења одобрења
Ако се утврди да је истекао рок, или нема ангажован довољан број ревизора

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.