Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
819

Назив одобрења
ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ОДОБРЕЊЕ КВОТЕ НА УВОЗ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ

Сврха одобрења
Давање сагласности за одређивање укупне годишње квоте за увоз супстанци које оштећују озонски омотач ради потрошње на домаћем тржишту

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Озрен Лаганин

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-506

Имеил:  o.laganin@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о постепеном искључивању супстанци које оштећују озонски омотач (Службени гласник Републике Српске број 94/05)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Евиденција о укупно увезеним, проданим количинама и крајњим корисницима контролисане супстанце

Обавезна документација
- Захтјев за давање претходног мишљења и одобравање квоте на увоз
- Попуњен и овјерен Образац број 2 у складу са Уредбом о супстанцама које оштећују озонски омотач
- Профактура или фактура испоручиоца за количине које се намјеравају увести
- Доказ о уплаћеној административној такси

Накнада у КМ
50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева, заједно са пратећом документацијом

Разлози за престанак важења одобрења
У случајевима да увоз није извршен у складу са датом сагласношћу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.