Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
820

Назив одобрења
ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА УВОЗ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ

Сврха одобрења
Увоз супстанци које оштећују озонски омотач ради потрошње на домаћем тржишту, у складу са Уредбом и Монтреалским протоколом

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Озрен Лаганин

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-506

Имеил:  o.laganin@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о постепеном искључивању супстанци које оштећују озонски омотач (Службени гласник Републике Српске број 94/05)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Податак о сврси односно намјени увоза
- Регистар увезених, извезених и продатих количина контролисаних супстанци и количина на залихама, за лиценциране увознике
- Информација да ли је раније тражена лиценца за увоз/извоз контролисаних супстанци

Обавезна документација
- Захтјев за давање претходног мишљења у поступку добијања лиценце
- Попуњен и овјерен образац 1, прописан Уредбом о постепеном искључивању супстанци које оштећују озонски омотач
- Овјерена копија рјешења о упису у судски регистар
- Доказ о уплаћеној административној такси

Накнада у КМ
50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева, заједно са пратећом документацијом

Разлози за престанак важења одобрења
Неиспуњавање обавеза и услова из датог претходног мишљења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.