Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
620

Назив одобрења
ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

Сврха одобрења
Овлаштење се издаје за вршење послова техничког одржавања пловног пута и одржавање објеката безбједности пловидбе.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Водени саобраћај

Област:
- Превоз путника унутрашњим воденим путевима
- Превоз робе унутрашњим воденим путевима

Грана:
- Превоз путника унутрашњим воденим путевима
- Превоз робе унутрашњим воденим путевима
Шифра:
H 50.3.50.30
H 50.4.50.40

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 58/01, 33/06, 1/08 и 100/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину техничког одржавања пловних путева (Службени гласник Републике Српске број 76/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- да посједује пловила за вађење и превоз материјала
- да посједује уређаје за мјерење дубине пловног пута
- да посједује радар и радио станицу
- да посједује геодетске инструменте за снимање и одређивање полигонске мреже и попречних профила обале

Обавезна документација
- Доказ да је правно лице технички опремљено и да има запослена лица која су оспособљена за вршење послова техничког одржавања пловног пута и одржавања објеката безбједности пловиде
- Доказ да је регистровано за обављање наведених послова
- Доказ да посједује искуство за обављање наведених послова

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.