Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
616

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД ЖИЧАРЕ

Сврха одобрења
Одобрење представља услов за почетак рада жичаре.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Остали копнени превоз путника

Грана:
- Градски и приградски копнени превоз путника
Шифра:
H 49.3.49.31

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о жичарама за превоз лица (Службени гласник Републике Српске број 108/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- актуелни извод из судског регистра
- рјешење којим се одобрава употреба изграђеног објекта
- рјешење за руковаоце и замјенике руковаоца

Обавезна документација
- Записник о техничком прегледу
- Документи о усаглашености

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
ZUP дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.