Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
141

Назив одобрења
ПРЕДУГОВОР О ПРЕЛИМИНАРНОМ ПРАВУ НА ПОДСТИЦАЈ

Сврха одобрења
Остваривање права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и ефикасне когенерације

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Електропривреда РС

Контакт особа:  мр Далибор Муратовић

Адреса:  Степе Степановића бб, 89 000 Требиње

Телефон/Фаx:  059/277-187

Имеил:  d.muratovic@ers.ba

Закон(и)

Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске 8/08 - Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11)
Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске број 49/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске бр. 114/13 и 88/14)
Уредба о производњи и потрошњи енергије из обновљивих извора и когенерације (Службени гласник Републике Српске бр. 28/11 и 39/11)
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске број 1/13)
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске број 1/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.