Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
144

Назив одобрења
УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ

Сврха одобрења
Дефинисане економских елемената уговора, власништва над прикључком, одржавања и замјене елемената, осталих општих одредби

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:
- Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије

Грана:
- Дистрибуција електричне енергије
Шифра:
D 35.1.35.13

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Електропривреда РС

Контакт особа:  Јагода Лажетић; Драго Вујанић

Адреса:  Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  059/277-110; 051/215-648

Имеил:  jlazetic@ers.ba; dvujanic@ers.ba

Закон(и)

Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске 8/08 - Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Службени гласник Републике Српске број 90/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о изграђеном објекту
- Подаци о предузећу или лицу које је власник изграђеног објекта

Обавезна документација
- Образац захтјева
- Претходна електроенергетска сагласност
- Пројекат прикључка

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.