Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
815

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ОДОБРЕЊА

Сврха одобрења
Утврђују се техничке карактеристике грађевинског производа и одређује начин његове употребљивости

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Јадранка Симовић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-532

Имеил:  j.simovic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о грађевинским производима (Службени гласник Републике Српске број 5/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник за доношење техничког одобрења (Службени гласник Републике Српске број 93/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- захтјев
- рјешење о упису у судски регистар и извод из судског регистра
- доказ о испуњености услова из чл. 4, 5, 6, 7. и 8. правилника
- статут и други општи акти из којих је видљиво да је подносилац захтјева испунио друге услове прописане правилником
- доказе о лицима запосленим код правног лица која могу бити именована као одговорна лица и доказе да одговорна лица испуњавају услове прописане правилником
- податке о техничкој опремљености, запосленим лицима и локацијама на којима се обављају послови
- изјава подносиоца захтјева да се не бави пословима производње заступања, увоза или дистрибуције грађевинских производа и сировина за производњу грађевинских производа, односно да није власник правних лица регистрованих за обављање наведених послова
- доказ о осигурању за штету коју би правно лице могло учинити у обављању радњи за које се даје овлашћење
- доказ о уплаћеним трошковима за добијање овлашћења

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
Најдуже 5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Може се продужити једном на 5 година ако правно лице и даље испуњава услове.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако правно лице престане да испуњава услове или поступа супротно одредбама закона и правилника.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба није допуштена, може се покренути управни спор.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.