Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
226

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ СТАТУСА КВАЛИФИКОВАНОГ ИНВЕСТИТОРА И УПИС У РЕГИСТАР КВАЛИФИКОВАНИХ ИНВЕСТИТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Сврха одобрења
Одобрење физичким лицима статуса квалификованог инвеститора и упис у регистар

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о регистру квалификованих инвеститора и одобравању статуса квалификованих инвеститора (Службени гласник Републике Српске број 60/12)
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Домаће физичко лице доставља овјерену копију личне карте, а страно физичко лице овјерену копију пасоша или другог идентификационог документа и овјерено пуномоћје којим се именује помоћник за пријем писмена, односно за предузимање других правних радњи у поступку (пословно име, сједише и адреса, односно име, презиме и адреса пуномоћника), с тим да пуномоћник може бити адвокат, кастоди банка или берзански посредник са сједиштем у Републици Српској
- Доказ о броју остварених трансакција у посљедњих годину дана по кварталима (одговарајући извјештај берзанског посредника, регистра хартија од вриједности или кастоди банке)
- Доказ о вриједности портфеља хартија од вриједности (одговарајући извјештај берзанског посредника, регистра хартија од вриједности или кастоди банке)
- Одговарајућа потврда о раду послодавца о раду у финансијском сектору
- Потврда о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
200,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Члан 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.