Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
072

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ У СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА

Сврха одобрења
Одобрење друштвима за заступање у осигурању, микрокредитним друштвима и предузећу за поштански саобраћај за обављање дјелатности заступања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић­-Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића 8/2, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о посредовању у осигурању (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 64/06 и 106/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за обављање дјелатности и послова заступања у осигурању у станици за технички преглед возила (Службени гласник Републике Српске број 29/11)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање одобрења за обављање дјелатности заступања у осигурању у станици за технички преглед
- Одлука о оснивању пословне јединице са сједиштем у станици
- Име/имена овлашћених заступника, физичких лица, која ће у станици за заступника обављати послове заступања
- Уговор о закупу или доказ о власништву или другом правном основу, држања и употребе пословног простора, у којем је организована пословна јединица заступника у станици, те списак канцеларијске и рачунарске опреме
- Уговор/и о заступању у осигурању у врсти послова осигурања од аутоодговорности и аутонезгоде, закључени са заинтересованим друштвима за осигурање

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Услови предвиђени чланом 9. Закона о посредовању у осигурању

Разлози за престанак важења одобрења
Услови предвиђени чланом 10. став 3. Правилника о условима за обављање дјелатности и послова заступања у осигурању у станици за технички преглед.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.