Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
608

Назив одобрења
КАРТИЦА ВОЗАЧА ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФ

Сврха одобрења
Омогућава евидентирање времена вожње, брзину и пређени пут возила.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Друмски превоз робе и услуге пресељења
- Остали копнени превоз путника

Грана:
- Друмски превоз робе
- Градски и приградски копнени превоз путника
- Остали копнени превоз путника, д.н.
Шифра:
H 49.4.49.41
H 49.3.49.31
H 49.3.49.39

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу (Службени гласник БиХ бр. 48/10 и 66/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку издавања меморијских картица за дигитални тахограф (Службени гласник БиХ бр. 42/11 и 86/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име, име оца, презиме
- Адреса пребивалишта
- Контакт телефон

Обавезна документација
- Захтјев за издавање картице возача за дигитални тахограф
- Овјерена копија возачке дозволе
- Овјерена копија дипломе КВ возач
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Да возач посједује возачку дозволу и одговарајућу диплому.

Разлози за престанак важења одобрења
Даном престанка испуњавања услова за добијање картице возача за дигитални тахограф и истеком рока важности.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба Министарству комуникација и транспорта БиХ у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.