Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
605

Назив одобрења
КАРТИЦА НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФ

Сврха одобрења
Омогућава вршење инспекцијског надзора и контроле возача, превозника и радионица.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Друмски превоз робе и услуге пресељења
- Остали копнени превоз путника

Грана:
- Друмски превоз робе
- Градски и приградски копнени превоз путника
- Остали копнени превоз путника, д.н.
Шифра:
H 49.4.49.41
H 49.3.49.31
H 49.3.49.39

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу (Службени гласник БиХ бр. 48/10 и 66/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку издавања меморијских картица за дигитални тахограф (Службени гласник БиХ бр. 42/11 и 86/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште надзорног органа
- Адреса надзорног органа
- Контакт телефон
- Име, име оца, презиме овлашћеног службеног лица
- Адреса пребивалишта овлашћеног службеног лица
- Контакт телефон

Обавезна документација
- Захтјев за издавање картице надзорног органа за дигитални тахограф
- Увјерење о запослењу на радном мјесту - службеног лица овлашћеног за послове надзора

Накнада у КМ
Нема накнаде.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исто као код подношења захтјева први пут.

Разлози за престанак важења одобрења
Даном престанка испуњавања услова за добијање картице надзорног органа за дигитални тахограф и истеком рока важности.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба Министарству комуникација и транспорта БиХ у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.