Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
606

Назив одобрења
КАРТИЦА ПРЕВОЗНИКА ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФ

Сврха одобрења
Омогућава преузимање података о времену вожње, брзини и пређеном путу из возила

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Друмски превоз робе и услуге пресељења
- Остали копнени превоз путника

Грана:
- Друмски превоз робе
- Градски и приградски копнени превоз путника
- Остали копнени превоз путника, д.н.
Шифра:
H 49.4.49.41
H 49.3.49.31
H 49.3.49.39

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу (Службени гласник БиХ бр. 48/10 и 66/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку издавања меморијских картица за дигитални тахограф (Службени гласник БиХ бр. 42/11 и 86/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште предузећа
- Адреса предузећа
- Контакт телефон

Обавезна документација
- Захтјев за издавање картице превозника за дигитални тахограф
- Копија судског рјешења (за правно лице)
- Копија рјешења од надлежног органа општине (за физичко лице)
- Копија потврде о регистрацији пореског обвезника
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исто као код подношења захтјева први пут.

Разлози за престанак важења одобрења
Даном престанка испуњавања услова за добијање картице превозника за дигитални тахограф и истеком рока важности.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба Министарству комуникација и транспорта БиХ у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.