Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
730

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРИВРЕДНИХ ЕКСПЛОЗИВА

Сврха одобрења
Обезбјеђење безбједносних услова за производњу експлозивних материја

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Остала специјализована трговина на велико

Грана:
- Трговина на велико хемијским производима
Шифра:
G 46.7.46.75

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-142

Имеил:  inspektorat.zop@mup.vladars.net

Закон(и)

Закон о превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске број 15/16)
Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о техничким условима које морају да испуњавају предузећа која врше оспособљавање возача моторних возила за превоз опасних материја и других лица која учествују у том превозу (Службени гласник Републике Српске број 50/13)
Правилник о начину провјере стручног знања лица која могу руковати експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (Службени гласник Републике Српске број 23/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Регистрација за производњу експлозива
- Одобрење за употребу објеката за производњу експлозивних материја
- Одобрење за употребу објеката за складиштење експлозивних материја
- Ситуациони план локације
- Увјерење о стручној оспособљености радника за рад са експлозивним материјама

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобрење је трајно.

Разлози за престанак важења одобрења
Измјена безбједносних и других услова на основу којих је добијено одобрење.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Вођење управног спора, рок 30 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.