Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
651

Назив одобрења
ЦЕРТИФИКАТ (УВЈЕРЕЊЕ) О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сврха одобрења
Лице као самостални предузетник може бити ангажовано од различитих облика туристичких субјеката.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Марио Вукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-745

Имеил:  m.vukic@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о туризму (Службени гласник Републике Српске бр. 70/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о облику и садржају легитимације и ознаке туристичког водича (Службени гласник Републике Српске бр. 7/12 и 104/13)
Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 7/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Пријава за полагање стручног испита за туристичке водиче садржи сљедеће податке:
- име, очево име и презиме кандидата
- датум и мјесто рођења
- врста школске спреме и смјер који је кандидат завршио (најмање средња стручна спрема у четворогодишњем трајању)
- страни језик, односно стране језике које кандидат жели полагати.

Обавезна документација
- Доказ о пословној способности (1 страница)
- Доказ о неосуђиваности (1 страница)
- Доказ о држављанству (1 страница)
- Доказ о стручној спреми - најмање завршено средње образовање у четворогодишњем трајању (1-2 странице)
- Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 80 КМ + 2 КМ

Накнада у КМ
82

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Није дефинисано.

Разлози за престанак важења одобрења
Није дефинисано.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Није дефинисано.

Напомена
Лице које положи стручни испит пред Комисијом Министарства трговине и туризма може да пружа услуге туристичког водича на подручју Републике.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.