Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
827

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА И ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Сврха одобрења
Услов за обављање потребне дјелатности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Биљана Толимир

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-514

Имеил:  b.tolimir@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 70/13 и 24/15)
Уредба о висини накнаде за трошкове издавања лиценци (Службени гласник Републике Српске број 99/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Рјешење о регистрацији
- Списак стално запослених радника у правном лицу са занимањем издат од Пореске управе
- Лиценце за израду техничке документације коју је израдило правно лице, односно физичка лица запослена у том правном лицу
- Списак (референс листа) техничке документације коју је израдило правно лице, односно физичка лица запослена у том правном лицу
- Доказ о плаћеним трошковима за издавање лиценце

Накнада у КМ
За израду техничке документације за објекте накнада садржи основни износ од 500 КМ и додатни износ од 500 КМ за сваку фазу за коју се лиценца издаје.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
4 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Рјешење и лиценца се не могу продужити. Након протека рока важења може се поднијети захтјев за издавање новог рјешења и лиценце.

Разлози за престанак важења одобрења
Истек рока на који је издато рјешење и лиценца или одузимање лиценце у случајевима прописаним Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор, подношење тужбе окружном суду у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.