Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
418

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АНАЛИЗА ХРАНЕ

Сврха одобрења
Одобрење за рад

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Божана Врањеш

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-578

Имеил:  b.vranjes@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о храни РС (Службени гласник Републике Српске број 49/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (Службени гласник Републике Српске број 106/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за овлашћивање испитне лабораторије
- Извод из судског регистра издан од надлежног суда у РС
- Списак одговарајућих уређаја и опреме уз опси методе анализе за коју се захтијева овлашћење
- Доказ о акредитацији лабораторија у складу са захтјевима стандарда ЕН ИСО/ИЕЦ 17025

Накнада у КМ
10 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Период важења акредитације

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог може се тужбом покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Комисија за утврђивање испуњености услова, именована рјешењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде изласком на лице мјеста врши преглед испитне лабораторије и на основу тога издаје рјешење.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.