Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
405

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ДРЖАЊЕ ДИВЉИХ СВИЊА У ОГРАЂЕНОМ ПРОСТОРУ

Сврха одобрења
Испитивање урођених особина ловачких паса

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Биљна и сточарска производња, лов и припадајуће услужне дјелатности

Област:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности
Шифра:
A0101.7.01.70

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миланка Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-349

Имеил:  m.jovanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске бр. 60/09 и 50/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима, начину хватања и држања дивљачи у ограђеном простору (Службени гласник Републике Српске број 47/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Опис локације са катастарском честицом и локалним називом локације

Обавезна документација
- Минимална површина ограђеног простора 1.5 ха
- Доказ о власништву земљишта или уговор о закупу
- Опис катастарске честице/честица
- Извод из посједовног листа
- Мишљење ветеринарске организације надлежне за епизоотиолошко подручје

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нови захтјев са доказима о испуњености услова

Разлози за престанак важења одобрења
Негативни налаз инспекције или престанак једног од услова за оснивање гатера

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о општем управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.