Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
423

Назив одобрења
ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОСНОВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Сврха одобрења
Пријава производње ради вршења контроле

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Саша Лалић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-398

Имеил:  s.lalic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о садном материјалу (Службени гласник Републике Српске бр. 37/09 и 117/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину и поступку производње садног материјала (Службени гласник Републике Српске број 79/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Навести категорију садног материјала за коју се подноси пријава

Обавезна документација
- Документ о уступању материјала за предумножавање
- Копија уговора о преношењу права умножавања заштићене сорте од стране власника заштићене сорте ако је сорта заштићена
- Производни садни материјал, врста, сорта, категорија и старост садног материјала
- Извјештај о извршеним анализама овлашћене лабораторије за сваку партију, којим се потврђује одсуство прописаних фитопатегених организама
- Извод из земљишних књига или извод из катастра у којем су означене парцеле мрежаника односно оствареног поља

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.