Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
494

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ ЗА РАД ЗООЛОШКИХ ВРТОВА

Сврха одобрења
Утврђивање испуњености услова за оснивање и рад зоолошких вртова ради заштите и добробити животиња

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Његослав Лукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-389

Имеил:  n.lukic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити и добробити животиња (Службени гласник Републике Српске број 111/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за оснивање и рад зоолошких вртова (Службени гласник Републике Српске број 85/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о физичком или правном лицу као подносиоцу захтјева (име и презиме, адреса пребивалишта физичког лица, односно назив и сједиште правног лица)
- Адреса зоолошког врта
- Подаци о одговорној особи (име и презиме, адреса пребивалишта)

Обавезна документација
- Захтјев
- Приказ из којег ће бити видљив:
1)планирани број радника задужених за бригу о живоптињама,
2)планирани број животињских врста и јединки појединих животињских врста,
3)нацрт простора са подацима о величини и опреми спољашњих и унутрашњих настамби за животиње,
4)план набавке хране за поједине врсте животиња,
5)план спрјечавања бијега животиња из зоолошког врта, као и уласка животиња споља,
6)план дјеловања у случајевима угрожавања сигурности животиња или посјетилаца и
7)начин осигурања ветеринарске заштите животиња
- Грађевински пројекат
- Употребна дозвола
- Уговор са ветеринарском организацијом о спровођењу мјера здравствене заштите животиња

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико надлежни инспекцијски органи утврде да нису задовољени прописани услови, рјешење се ставља ван снаге.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Ова сагласност за зоолошки врт обухвата: сафари парк, делфинаријум, парк птица, акваријум, тераријум и збирку животиња отворену за јавност.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.