Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
431

Назив одобрења
РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Сврха одобрења
Утврђивање испуњености услова у погледу изградње, техничке опремљености, начина рада, стручног кадра и хигијене у објекту

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Његослав Лукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-389

Имеил:  n.lukic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарству у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске бр. 42/08 и 6/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о хигијени хране за животиње (Службени гласник Републике Српске број 23/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Техничко-технолошки и грађевински пројект
- Употребна дозвола
- Извод из судског регистра правних лица
- Пројекат система снабдијевања објекта водом, паром и струјом, као и пројекат система канализације
- Списак опреме са главним технолошко-техничким карактеристикама
- Сировински биланс и асортиман производа, опси технолошких поступака и дневног капацитета производње
- Приказ организације рада објекта и биланс радне снаге
- Списак санитарних уређаја и мјера које се примјењују за санитарну заштиту објекта, опреме и производа
- Приказ организације ветеринарске инспекције у објекту
- Уговор о закупу уколико је објекат узет под закуп
- Резултат анализе воде из објекта

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико надлежни инспекцијски органи утврде да нису задовољени прописани услови, рјешење се ставља ван снаге.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Ова регистрација обухвата субјекте у пословању са храном за животиње.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.