Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
149

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА/ УВОЗНИКА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА

Сврха одобрења
Обезбјеђење промета предмета од драгоцјених метала са прописаним степеном финоће

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија
- Трговина на велико и трговина на мало; Оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Остала прерађивачка индустрија, д.н.

Област:
- Производња намјештаја; остала прерађивачка индустрија, д.н.
- Трговина на велико и посредовање у трговини, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Грана:
- Производња накита и сличних предмета
- Трговина на велико предметима за домаћинство искључиво за сопствени рачун
Шифра:
DN36.2
G 51.4

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за стандардизацију и метрологију

Контакт особа:  Петар Милашиновић

Адреса:  Радоја Домановића 26, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/219-545, 051/219-515

Имеил:  rzsm@blic.net

Закон(и)

Закон о метрологији Босне и Херцеговине (РС 40/00 и БиХ 19/01)
Закон о контроли предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (РС 13/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о поступку утврђивања испуњености услова за додјелу знака произвођача и/ или увозника и за верификацију предмета од драгоцјених метала у радним просторијама произвођача/ увозника у Републици Српској (РС 10/05, 46/07 и 26/08)
Правилник о условима за додјељивање знака произвођача и/ или увозника предмета од драгоцјених метала (РС 10/05)
Одлука о висини и начину плаћања трошкова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцјених метала (РС 13/01)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив и сједиште подносиоца захтјева
-Адреса подносиоца захтјева
-Телефон, факс, е-маил подносиоца захтјева
-Подаци о власнику/ одговорном лицу (име, презиме, телефон, факс, е-маил)
-Доказ о регистрацији дјелатности (назив, број и датум акта и назив органа који га је издао)
-Податак да ли је подносилац захтјева раније имао рјешење
-Податак да ли подносилац захтјева произвођач или увозник
-Словна ознака знака

Обавезна документација
-Доказ о регистрацији дјелатности (овјерена копија)
-Списак испитне опреме
-Доказ о верификацији испитне опреме (копија)
-Такса
-Трошкови поступка
-Образац захтјева

Накнада у КМ
Такса 50 КМ, трошкови поступка 385 до 500 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.