Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
833

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ

Сврха одобрења
Стручни испит као услов за добијање личног овлаштења-личне лиценце

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Душко Радусиновић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  065/516-676

Имеил:  d.radusinovic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о висини накнаде за трошкове полагања стручног испита и висини накнада члановима комисија (Службени гласник Републике Српске бр. 99/13 и 23/16)
Правилник о условима и начину полагању стручног испита (Службени гласник Републике Српске број 69/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Овјерена копија дипломе о стеченом степену образовања
- Потврда или увјерење којим се доказује да је кандидат провео прописано вријеме на раду у струци, односно да је обавио приправнички стаж
- Доказ о уплати трошкови за полагање испита, у складу са посебним прописом Владе Републике Српске

Накнада у КМ
600

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.