Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
222

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ПРЕТВАРАЊА ЗАТВОРЕНОГ У ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Сврха одобрења
Претварање затвореног у отворено акционарско друштво

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)
Закон о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)
Правилник о условима и поступку емисије хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 60/12 и 88/13)
Правилник о условима и поступку претварања затвореног акционарског друштва у отворено, односно отвореног акционарског друштва у затворено и промјени правне форме акционарског друштва (Службени гласник Републике Српске бр. 59/10, 60/12 и 117/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Општи подаци о емитенту
- Контакт информације
- Подаци из судског регистра
- Матични број емитента
- Подаци из Регистра емитената код Комисије за хартије од вриједности

Обавезна документација
- Извод из судског регистра, као доказ да је друштво ускладило своје опште акте, организацију и пословање са Законом о привредним друштвима
- Одлука скупштине о измјени оснивачког акта, односно статута
- Проспект
- Захтјев за упис у Регистар емитената, уколико друштво није уписано у тај регистар
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
0

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Нема услова.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности управни акти су коначни, могућност управног спора пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.