Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
221

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ПРЕТВАРАЊА ОТВОРЕНОГ У ЗАТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Сврха одобрења
Претварање отвореног у затворено акционарско друштво

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13)
Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и поступку претварања затвореног акционарског друштва у отворено, односно отвореног акционарског друштва у затворено и промјени правне форме акционарског друштва (Службени гласник Републике Српске бр. 59/10, 60/12 и 117/12)
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Општи подаци о емитенту
- Контакт информације
- Подаци из судског регистра
- Матични број емитента
- Подаци из регистра емитената код Комисије за хартије од вриједности

Обавезна документација
- Одлука скупштине о измјени оснивачког акта, односно статута у вези са пословањем као затворено акционарско друштво
- Потврда Централног регистра хартија од вриједности о броју акционара са стањем на дан доношења одлуке о сазивању скупштине акционара
- Потврда Бањалучке берзе хартија од вриједности да је у периоду од године дана који претходи години у којој је донесена одлука, укупно остварени обим промета акција које су предмет повлачења са берзе, износио мање од 0,5% од њиховог укупног емитованог броја и да је у најмање шест мјесеци наведеног периода, остварени мјесечни обим промета таквим акцијама на берзи, износио мање од 0,05% од њиховог укупног емитованог броја
- Доказ о објављивању значајног догађаја у складу са прописом Комисије
- Записник са сједнице скупштине акционара на којој је донесена одлука о претварању отвореног акционарског друштва у затворено, са списком акционара који су се изјаснили као несагласни
- Доказ да је друштво извршило откуп акција од несагласних акционара
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
3.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Нема услова.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности управни акти су коначни, могућност управног спора пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.