Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
543

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ДРУГИХ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА СА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Сврха одобрења
Реализација пројеката невладиних организација, других установа и организација у основним школама

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Ивана Иџан

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-341

Имеил:  i.idzan@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник Републике Српске бр. 74/08, 71/09 и 104/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о реализацији програма и активности невладиних организација, других установа и организација у школама (Службени гласник Републике Српске број 88/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Доказ о регистрацији код надлежног суда, податке о дјелатности за коју је регистрован, организацији и извршиоцима
- Податке из којих је видљиво да својим дјеловањем промовише вриједности цивилног друштва и придржава се "Кодекса понашања за невладин сектор у БиХ"
- Пројекат или програм са јасно назначеним циљевима, задацима, активностима, носиоцима активности, временом трајања пројекта или програма, доприносом пројекта или програма побољшању услова и метода извођења наставе, као и податке о организацији која финансира пројекат или програм
- Листу успјешно обављених послова
- Доказе да имају и воде транспарентно финансијско пословање и извјештаје

- Друге установе и организације уз захтјев, у којем су дужне навести основне податке о установи односно организацији, треба да доставе:
1. Доказ о регистрацији код надлежног суда и податке о дјелатности за коју су регистровани
2. Јасан попис пројектом или програмом планираних активности, циљева, задатака, учесника, носилаца активности и задатака, времена трајања активности, доприноса пројеката или програма у побољшању услова у извођењу наставе и образовању ученика
3. Листу најзначајнијих успјеха у реализацији пројеката или програма у области образовања

Накнада у КМ
0

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
У зависности од трајања пројекта (једну школску годину или више)

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Непоштовање упутства о поступању и кодекса понашања школе.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.