Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
909

Назив одобрења
ПРИЈАВА/ПРОМЈЕНА/ОДЈАВА УПЛАТЕ ДОПРИНОСА - ПД 3100

Сврха одобрења
Пријава, промјена и одјава обвезника доприноса социјалног осигурања ради остваривања права по том основу

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Пореска управа Републике Српске

Контакт особа:  Перса Паић; Ксенија Војновић

Адреса:  Трг Републике Српске 8, 78 000 Бања Лука ,

Телефон/Фаx:  051/308-185; 051/337-764

Имеил:  persa.paic@poreskaupravars.org; ksenija.vojnovic@poreskaupravars.org

Закон(и)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске бр. 106/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09 и 118/09)
Закон о здравственом осигурању (Службени гласник Републике Српске бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 17/08, 01/09 и 106/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о регистрацији у јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (Службени гласник Републике Српске бр. 110/09 и 78/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- За пријаву обвезника: Формулар пореске пријаве те још за индивидуалну пријаву Рјешење Фонда ПИО
- За одјаву обвезника: Формулар пореске одјаве те копија личне карте, копија пасоша страног држављанина, доказ о престанку рада или изјава обвезника доприноса о престанку рада

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.