Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
662

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРОМЕТА НА БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА

Сврха одобрења
Уређење тржишта у овој области.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Остала специјализована трговина на велико
- Трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама

Грана:
- Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама
- Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
Шифра:
G 47.9.47.99
G 47.7.47.78
G 47.3.47.30
G 46.7.46.71

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Миладин Берић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-748

Имеил:  m.beric@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о трговини (Службени гласник Републике Српске бр. 06/07, 52/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину евидентирања и контроли промета на бензинским пумпним станицама путем уграђене опреме, увезивању предвиђене опреме, обавезама сервисера и омогућавању даљинског надзора у сврху контроле (Службени гласник Републике Српске број 18/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Образац захтјева
- Подаци о произвођачу или дистрибутеру уређаја за евидентирање промета
- Опис уређаја за евидентирање промета са описом функције софтвера и описом пратећих компоненти
- Шема саставних дијелова или система уређаја за евидентирање промета и шема тог система
- Шема програма за управљање и шема апликационог програма уређаја за евидентирање
- Извршна верзија програма рада уређаја за евидентирање промета, апликативног програма и програма за функционалну провјеру уређаја за евидентирање промета са комплетним прибором
- Изјава произвођача или дистрибутера уређаја за евидентирање промета да ће уређај који се ставља у промет бити технички и функционално идентичан са уређајем за евидентирање промета узорком, на основу којег је дат доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика тог типа уређаја за евидентирање промета
- Доказ о усаглашености типа уређаја за евидентирање промета овлаштеног цертификационог тијела
- Доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика уређаја за евидентирање промета код произвођача

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Није временски ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Материјалним прописом није предвиђено.

Разлози за престанак важења одобрења
По захтјеву странке.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку, али се тужбом може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.