Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
148

Назив одобрења
ВЕРИФИКАЦИОНИ ЖИГ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА

Сврха одобрења
Обезбјеђење промета предмета од драгоцјених метала са прописаним степеном финоће

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Остала прерађивачка индустрија, д.н.

Област:
- Производња намјештаја; остала прерађивачка индустрија, д.н.

Грана:
- Производња накита и сличних предмета
Шифра:
DN36.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за стандардизацију и метрологију

Контакт особа:  Петар Милашиновић

Адреса:  Радоја Домановића 26, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/219-545, 051/219-515

Имеил:  rzsm@blic.net

Закон(и)

Закон о метрологији Босне и Херцеговине (РС 40/00 и БиХ 19/01)
Закон о контроли предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (РС 13/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о поступку верификације предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (РС 10/05)
Правилник о облицима и садржају жигова за верификацију предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (РС 10/05, 51/05, 15/06 и 83/07)
Одлука о висини и начину плаћања трошкова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцјених метала (РС 13/01)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив, сједиште и телефонски број подносиоца захтјева
-Број и датум подношења захтјева
-Врста, број и маса предмета од драгоцјених метала

Обавезна документација
-Такса (2 КМ)
-Трошкови поступка (по граму од 0,15 до 0,50 КМ)
-Образац захтјева

Накнада у КМ
Такса 2 КМ, трошкови поступка по граму од 0,15 до 0,50 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.