Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
070

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ У СЛУЧАЈУ СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ СПАЈАЊА ПРИПАЈАЊЕМ

Сврха одобрења
Дозвола за рад друштву за управљање добровољним пензијским фондом у случају статусне промјене спајања припајањем

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића 8/2, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (Службени гласник Републике Српске број 13/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Финансијски извјештаји друштва стицаоца и друштва престалог припајањем са извјештајем екстерног ревизора
- Извјештај који показује изводљивост спајања
- План који детаљно наводи намјеру у вези са добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима друштва престалог припајањем

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока важења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобрење се не продужава/рјешење нема рока.

Разлози за престанак важења одобрења
Агенција нема могућност одузимања одобрења.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.