Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
458

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Сврха одобрења
Контрола промета средстава за заштиту биља

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Николина Марчета

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-397

Имеил:  n.marceta@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о средствима за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске број 52/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржини и обрасцу захтјева за регистрацију средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске број 72/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Изјава којом произвођач или овлашћени заступник потврђује да је средство за заштиту биља формулисано на бази активне супстанце наведене у декларацији и да њен садржај у средству за заштиту биља одговара декларисаним вриједностима, уз навођење основних података о активној супстанци и то: назив произвођача и физичке и хемијске особине активне супстанце
- Копија акта о регистрацији који је издала земља која примјењује/не примјењује јединствене принципе ЕУ
- Овјерен превод акта о регистрацији стране земље на један од језика у службеној употреби у Републици
- Подаци о идентитету активне материје у средству за заштиту биља, сачињени на обрасцу 2. који се налази у прилогу правилника
- Подаци о примјени средства за заштиту биља из регистрације, сачињен на обрасцу 3. који се налази у прилогу правилника
- Безбједносно-технички лист
- Додатне ознаке са текстуалним дијелом за посебне ризике за здравље људи, животиња и животну средину којима се средства за заштиту биља обиљежавају
- Приједлог декларације и упутства за употребу
- Изјава о дозволи за употребу података који су означени као тајни, сачињени на обрасцу 4. који се налази у прилогу правилника
- Извјештај о процјени дијела документације (досијеа) о средству за заштиту биља
- Доказ о уплати накнаде за регистрацију средства за заштиту биља
- Извјештај о ефикасности средстава за заштиту биља, не старији од десет година, или извјештај о процјени средстава за заштиту биља
- Извјештај о испитивању физичких, хемијских и техничких особина средстава за заштиту биља

Накнада у КМ
120

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
365 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење захтјева за регистрацију уз документацију прописану правилником.

Разлози за престанак важења одобрења
Престанак испуњавања услова прописаних правилником.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.