Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
101

Назив одобрења
ИНФОРМАЦИЈА О ИМОВИНСКОМ, ПРИНОСНОМ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Сврха одобрења
Финансијски показатељи неопходни за приказивање стања у привреди и ванпривреди, те други финансијски показатељи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге

Контакт особа:  Ђорђе Микеш

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/217-443

Имеил:  apif.info@gmail.com

Закон(и)

Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (Службени гласник Републике Српске бр. 96/05, 74/10 и 68/13)
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 94/15)
Закон о регистру финансијских извјештаја (Службени гласник Републике Српске број 96/05)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Извјештај о финансијском извјештају на крају периода
- Извјештај о укупном резултату за период
- Извјештај о промјенама на капиталу
- Извјештај о токовима готовине

Обавезна документација
Финансијски извјештаји опште намјене које чини комплетан сет финансијских извјештаја у смислу одредаба МРС 1 и МРС-ЈС 1

Накнада у КМ
58,50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Брисање из регистра код надлежног органа

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Промјена података је дозвољена у регистру на захтјев подносиоца и нема жалбеног рока.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.