Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
466

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА

Сврха одобрења
Омогућује бављење контролом квалитета репродуктивног материјала шумског дрвећа

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Шумарство и сјеча дрвета

Област:
- Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству

Грана:
- Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству
Шифра:
A0202.1.02.10

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Перо Балотић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/338-346

Имеил:  p.balotic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Службени гласник Републике Српске број 60/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о квалитету, промету и употреби репродуктивног материјала шумског дрвећа (Службени гласник Републике Српске број 4/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште лабараторије за контролу квалитета
- Назив врсте за коју ће се испитивати и утврђивати квалитет
- Које објекте, опрему, уређаје, апарате, прибор и стручни кадар има за испитивање и утврђивање квалитета репродуктивног материјала

Обавезна документација
- Захтјев
- Извод о регистрацији из судског регистра
- Доказ о обезбијеђеном радном простору за испитивање репродуктивног материјала
- Доказ о обезбијеђеном простору за чување узорака репродуктивног материјала
- Доказ о располагању одговарајућим уређајима, апаратима и прибором за испитивање квалитета репродуктивног материјала
- Доказ о запосленом стручном кадру (радни однос на неодређено вријеме са дипломиранеим инжињером шумарства са најмање три године радног искуства и положеним стручним испитом

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.