Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
461

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Сврха одобрења
Регистрација свих привредних субјеката који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Божана Врањеш

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-578

Имеил:  b.vranjes@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о храни РС (Службени гласник Републике Српске број 49/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра (Службени гласник Републике Српске бр. 93/09, 10/11 и 79/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Попуњена пријава за упис у Централни регистар и електронски и путем поште

Обавезна документација
- Пријава за упис у Централни регистар
- Доказ о извршеној уплати таксе (10 КМ)
- Рјешење о упису у судски регистар, односно рјешење о обављању предузетничке дјелатности
- Посебно рјешење за обављање појединих дјелатности, уколико је посебним законом или другим прописом, као услов, предвиђено прибављање истог

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико привредни субјект престане да обавља дјелатност или уколико надлежни инспекцијски органи утврде да више не испуњава прописане услове.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог може се тужбом покренути управни спор код Окружног суда у Бањлуци у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Пријава за упис у Централни регистар налази се на сајту министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.