Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
535

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ПРАВОСУДНОМ ИСПИТУ

Сврха одобрења
Провјера теоретског знања и практичне способности кандидата за самосталну примјену прописа и обављање правних послова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство правде

Контакт особа:  Свјетлана Бојић Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-342

Имеил:  s.bojic@mpr.vladars.net

Закон(и)

Закон о правосудном испиту у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 17/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о полагању правосудног испита (Службени гласник Републике Српске број 37/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Пријава за полагање испита
- Овјерена фотокопија дипломе правног факултета
- Увјерење да кандидат има једну годину радног искуства на правним пословима у суду, тужилаштву, правобранилаштву, адвокатској канцеларији или код нотара или увјерење да кандидат има двије године радног искуства на правним пословима у органима управе, предузећима, установама и другим правним лицима

Накнада у КМ
1000, за поправни испит износ таксе зависи од предмета које кандидат поново полаже и може износити 600, 560, 520, 480 или 440 КМ.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Доживотно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против рјешења министра кандидат не може изјавити жалбу, али може покренути управни спор код надлежног суда.

Напомена
Кандидат се обавјештава о времену и мјесту полагања испита најмање петнаест дана прије испита.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.