Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
265

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕГОВОРЕ СА ПОНУЂАЧЕМ ИНИЦИЈАТИВЕ

Сврха одобрења
Утврђивање испуњености прописаних услова за отпочињање преговора

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство
- Пољопривреда, шумарство и риболов
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
- Саобраћај и складиштење
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Изградња објеката нискоградње
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за концесије

Контакт особа:  Сања Ивић

Адреса:  Саве Мркаља 16, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/490-890; 051/490-481

Имеил:  komisija@koncesije-rs.org

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Пословник о раду Комисије за концесије (Службени гласник Републике Српске број 77/04)
Правилник о садржају и начину вођења Регистра уговора о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 108/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Да се понуда заснива на основама искључивих или ексклузивних права понуђача на концепту обраде, планирања, методологије и инжињеринга без којих пројекат не би био изводљив
- Предмет концесије и обрађивање подручја на којем ће се вршити концесиона дјелатност
- Ријешени имовинско-правни односи на предмету концесије
- Рок трајања концесије
- Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације концесионара
- Подаци о утицају концесионе дјелатности на животну средину, инфраструктуру и друге привредне области
- Услови и начини пружања услуга корисницима
- Подаци о потребним новчаним средствима и динамици улагања
- Посебни услови израде пројекта (дозволе и сл.)

Обавезна документација
- Текст понуде
- Доказ о регистрованом или лиценцираном праву интелектуалне својине, ауторском или сродном праву без којих пројекат не би био изводљив
- Доказ о извршеној својинској трансформацији предузећа чија је основна дјелатност везана за предмет концесије
- Нацрт уговора о концесији за преговоре
- Студија економске оправданости
- Основне елементе процјене заштите животне средине
- Рјешење о јавном интересу

Накнада у КМ
Не подлијеже плаћању таксе.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Није ограничено роком.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Није ограничено роком.

Разлози за престанак важења одобрења
Одустанак страна од преговора

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рок за жалбу је 2 мјесеца од доставе рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.