Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
263

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ СТУДИЈЕ ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ

Сврха одобрења
Оцјена техничко-технолошке, правне и економске оправданости концесије

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство
- Пољопривреда, шумарство и риболов
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
- Саобраћај и складиштење
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Изградња објеката нискоградње
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за концесије

Контакт особа:  Сања Ивић

Адреса:  Саве Мркаља 16, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/490-890; 051/490-481

Имеил:  komisija@koncesije-rs.org

Закон(и)

Закон о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Пословник о раду Комисије за концесије (Службени гласник Републике Српске број 77/04)
Документ о политици додјеле концесија (Службени гласник Републике Српске број 31/06)
Правилник о садржају и начину вођења Регистра уговора о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 108/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Могућности и ограничења правне природе (постојеће и будуће правно стање - статус, ограничења императивне правне природе - посебни закони који регулишу предметну област)
- Испитивање природних услова
- Студије оправданости (техничко-технолошка и економска оправданост)
- Урбанистичко-техничке могућности и ограничења
- Дозволе, одобрења, сагласности и други потребни акти надлежних органа
- Анализа утицаја концесионе дјелатности на живот и здравље људи и животиња и животну средину
- Идејни пројекат (рјешење)
- Процјена ризика

Обавезна документација
Студија економске оправданости

Накнада у КМ
Не подлијеже плаћању таксе

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
У периоду трајања концесије (до 30 година)

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Нове чињенице или други разлози за преиспитивање коначног рјешења у складу са управним поступком.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о општем управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.