Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
993

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРЕГЛЕД (ВЕРИФИКАЦИЈУ) МЈЕРИЛА

Сврха одобрења
Обезбјеђење услова за примјену законске метрологије у јавном пословању у циљу заштите потрошача, околине, здравља људи и техничке заштите

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Административне и помоћне услужне дјелатности
- Остале услужне дјелатности
- Прерађивачка индустрија
- Стручне, научне и техничке дјелатности
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа
- Дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг)
- Научно истраживање и развој
- Поправка и инсталација машина и опреме
- Поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство
- Производња машина и опреме, д. н.
- Производња осталих производа од неметалних минерала
- Производња рачунара, електронских и оптичких производа
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара
- Поправка предмета за личну употребу и домаћинство
- Поправка производа од метала, машина и опреме
- Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију; производња сатова
- Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме
- Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
- Производња осталих машина за општу намјену
- Производња стакла и производа од стакла
- Техничко испитивање и анализа
- Трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара, д.н.
- Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Поправка електронске и оптичке опреме
- Поправка машина
- Поправка сатова и накита
- Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке производе од стакла
- Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију
- Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме
- Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
- Производња осталих машина за општу намјену, д.н.
- Производња сатова
- Техничко испитивање и анализа
- Трговина на велико осталим машинама и опремом
Шифра:
M 71.1.71.12
N 77.3.77.39
M 72.1.72.19
C 33.1.33.13
C 33.1.33.12
S 95.2.95.25
C2323.1.23.19
C2626.5.26.51
C2626.6.26.60
C2626.7.26.70
C 28.2.28.29
C2626.5.26.52
M 71.2.71.20
G 46.6.46.69

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за стандардизацију и метрологију

Контакт особа:  Никола Ђукић

Адреса:  Радоја Домановића 2Б, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/219-545; 051/219-515

Имеил:  rzsm@rzsm.org

Закон(и)

Закон о мјерним јединицама Босне и Херцеговине (Службени гласник Републике Српске број 40/00 и Службени гласник БиХ број 19/01)
Закон о метрологији у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 33/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство за образовање лабораторија у којима преглед и жигосање (верификацију) мјерила обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију (Службени гласник Републике Српске бр. 24/01, 46/07 и 46/10)
Одлука о висини и начину плаћања за верификацију мјерила и других послова из области метрологије (Службени гласник Републике Српске број 36/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште подносиоца изјаве
- Адреса подносиоца захтјева
- Телефон, факс и е-маил подносиоца захтјева
- Назив, тип и произвођач врсте мјерила за које се образује лабораторија
- Метролошке карактеристике мјерила за које се образује лабораторија
- Подаци о лицима запосленим у лабораторији:
а) одговорно лице
б) остали запослени

Обавезна документација
- Доказ о регистрацији за бављење дјелатношћу
- Организациона шема са јасним везама лабораторије са осталим организационим јединицама
- Списак и технички подаци за еталоне и мјерну опрему
- Увјерења / цертификати о верикацији опреме (копије)
- Такса
- Трошкови поступка
- Образац захтјева

Накнада у КМ
Такса 30 КМ, трошкови поступка 500 до 750 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.