Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
262

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ РОКОВА И УСЛОВА СТАНДАРДНОГ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОТРОШАЧИМА

Сврха одобрења
Обезбјеђивање снабдијевања потрошача на адекватан начин, у погледу услуге и наплаћене накнаде

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство
- Пољопривреда, шумарство и риболов
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
- Саобраћај и складиштење
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Изградња објеката нискоградње
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за концесије

Контакт особа:  Сања Ивић

Адреса:  Саве Мркаља 16, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/490-890; 051/490-481

Имеил:  komisija@koncesije-rs.org

Закон(и)

Закон о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 59/13)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Пословник о раду Комисије за концесије (Службени гласник Републике Српске број 77/04)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Износ накнаде за пружену услугу
- Услови за извршење услуге

Обавезна документација
Уговор о пружању услуга потрошачима

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
У периоду трајања концесије (до 30 година)

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Престанак уговора и раскид уговора

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.